بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

فرمت سی دی پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح شرایط و فرمت سی دی پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح را اعلام کرد.

تمدیدکسر خدمت سربازی نخبگان

کسر خدمت سربازی نخبگان تا سال ۹۹ تمدید شد

جانشین بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از کسر خدمت سربازی نخبگان تا سال ۱۳۹۹ خبر داد.

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار سیدعلیرضا قاسمی جانشین بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از کسر خدمت سربازی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا سال 1399 خبر داد و گفت: مصوبه اعطای کسر خدمت سربازی به کسانی که فعالیت تحقیقاتی برای نیروهای مسلح انجام دهند، تمدید شده و تا پایان سال 1399 برقرار است. […]