مراکز کسر خدمت بر مبنای رشته تحصیلی

لیست مراکز مورد تایید نخبگان نیروهای مسلح برای پروژه های کسر خدمت  بر مبنای رشته تحصیلی در تصاویر زیر آمده است. این لیست کار متقضایان کسر خدمت را بسیار ساده تر می نماید و مدت زمان پیگیری و یافتن پروژه را بسیار کاهش میدهد. برای بزرگنمایی هر تصویر روی آن کلیک کنید.

تمدیدکسر خدمت سربازی نخبگان

کسر خدمت سربازی نخبگان تا سال ۹۹ تمدید شد

جانشین بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از کسر خدمت سربازی نخبگان تا سال ۱۳۹۹ خبر داد.

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار سیدعلیرضا قاسمی جانشین بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از کسر خدمت سربازی با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا سال 1399 خبر داد و گفت: مصوبه اعطای کسر خدمت سربازی به کسانی که فعالیت تحقیقاتی برای نیروهای مسلح انجام دهند، تمدید شده و تا پایان سال 1399 برقرار است. […]